กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : แนวทางการจำแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ BD Phoenix M50
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/09/2565 ถึงวันที่ 28/09/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-022-22-09-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กฤษฎา ธรรมวุฒิ
Email :: gritsada.thummavut@bd.com โทร:: 0842221847
   
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องหาชนิดของเชื้อและผลความไวต่อสารต้านจุลชีพ Phoenix M50

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11