กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Laboratory Diagnostic of Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases (SARD) and International Consensus of ANA Patterns (ICAP) Guideline”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2565 ถึงวันที่ 29/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ไพร์ม แล็บ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-054-22-11-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
Email :: hausenteam@gmail.com โทร:: 0818191998
   
เอกสารประกอบ: open S08_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ANA_HB_29 Nov 2022
เอกสารประกอบ: open S08_กำหนดการอบรม ANA_HB_29 Nov 2022

วันที่บันทึกโครงการ 2022-10-19 20:31:02