กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ 25th Bangkok International Symposium on HIV Medicine ครั้งที่ 25
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/01/2566 ถึงวันที่ 20/01/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร และ online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-23-01-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
Email :: training.nbc@redcross.or.th โทร:: 022639600ต่อ1822
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม 25th Bangkok
เอกสารประกอบ: open Agenda BIS

วันที่บันทึกโครงการ 2022-10-25 15:00:32