กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง How to work on quality control of antimicrobial susceptibility testing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 21/12/2565 ถึงวันที่ 21/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม บ.คิวไบโอซายน์ & online จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-069-22-12-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กัญญวีร์ อุ่นแสงจันทร์
Email :: kunyawee.a@qbiosci.com โทร:: 092-224-6271
   
เอกสารประกอบ: open การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง How to work on quality control of antimicrobial susceptibility testing
เอกสารประกอบ: open ใบแจ้งชำระเงิน

วันที่บันทึกโครงการ 2022-11-21 15:57:19