กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment –General requirements for proficiency testing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/03/2566 ถึงวันที่ 28/03/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-006-23-03-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภาคภูมิ กำจัด
Email :: eqamtmu@gmail.com โทร:: 06 3895 1287
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment –General requirements for proficiency testing

วันที่บันทึกโครงการ 2023-02-20 16:06:26