กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : Advanced Medical Laboratory Practice and Application
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางเยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/06/2560 ถึงวันที่ 23/06/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-17-06-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Advanced Medical Laboratory Practice and Application
เอกสารประกอบ: open Schedule

วันที่บันทึกโครงการ 2017-01-23 11:14:46