กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการรักษาด้วยการให้เลือดในปัจจุบัน และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาในงานประจำสำหรับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด (Current Guidelines on Blood Transfusion Therapy and Case Study of Problem Solving in Routine Blood Bank Laboratory)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.ทนพ.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 09/11/2562 ถึงวันที่ 09/11/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-030-19-11-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการรักษาด้วยการให้เลือดในปัจจุบัน และกรณีศึกษาการแก้ปัญหาในงานประจำสำหรับห้องปฏิบ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-08-05 10:35:29